tel. +31 (0)527 244600

Historie

    Het authentieke Landgoed Oldruitenborgh werd aan het eind van de 15e eeuw gebouwd door de toenmalige schout van Vollenhove, Egberts Pelgrim van den Ruthenberghe. In de loop der jaren werd het pand diverse malen ingrijpend verbouwd en gerestaureerd. Sinds 2004 zijn er 14 hotelkamers en diverse zalen gerealiseerd.

    Het huis bestond oorspronkelijk uit een oost-west gerichte vleugel met aan de zuidoostzijde een korte, wat lagere aanbouw. De langgerekte vleugel had twee vertrekken die van elkaar gescheiden waren door een muur met een stookplaats aan weerskanten. De indeling van het oostelijke deel van de vleugel, bestaande uit een overwelfde kelder, een daarboven gelegen kamer en een zolderruimte met een gemetselde gotische schouw, is nog zoals toen. Het westelijke deel van de vleugel, waar nu de trouwzaal en hal zijn, was ten dele onderkelderd.

    Om het huis in westelijke richting te kunnen uitbreiden werd in 1962 het grote, dwars staande bouwhuis uit de 18e eeuw gesloopt. De verlengde gevel ten westen van de ingangspartij kreeg acht vensters van gelijke vorm. Door de verwijdering van het bestaande onregelmatige patroon van vensters en deuren ontstond een zeer langgerekt gevelfront. Het vertrek ten westen van de hal werd met een raambreedte vergroot door de westelijke muur te verplaatsen.

    In 1947 werd het pand met Landgoed van ruim 8 hectare door de gemeente aangekocht om er het gemeentehuis te vestigen. Het Landgoed omvatte destijds een Koetshuis, een Oranjerie, een boswachters- en arbeiderswoning en park met vijver, de ruïne van het slot Toutenburg en de achtergelegen laan van Toutenburg.

Landgoed Oldruitenborgh
Beoordeling: 8,8/10 - 9 recensies